Förlorat busskort gymnasiet

Borttappat busskort

Varje busskort har ett unikt nummer. Om kortet tappas bort kan det spärras och eleven får ett nytt kort. Nytt kort beställes genom att anmäla Förlorat busskort via länken nedan. Under tiden betalar du dina resor själv.

Administrationskostnad för att få ett nytt kort uttas när ansökan lämnats in. Den uppgår för närvarande till 150 kronor.

Defekt busskort

Om det är fel på kortet ska föraren ta hand om det och ge eleven ett kvitto (tillfälligt färdbevis) som eleven och föraren ska fylla i. Nytt kort beställes genom att omgående anmäla defekt busskort via e-tjänsten.

 

Om du förlorat ditt busskort och tillhör annan kommun än Uddevalla kommun - kontakta din hemkommun.

Förslag på sidor