Kommunalt och statlig lantmäteri

I Uddevalla finns en kommunal lantmäterimyndighet som sköter lantmäteriärenden inom Uddevalla kommun.

Lantmäteriavdelningen på Uddevalla kommun ansvarar för fastighetsbildning och fastighetsregistrering inom kommunen. Avdelningen ansvarar även för plan-, adress- och byggnadsregistren inom Uddevalla kommun.

Statligt lantmäteri

Lantmäteriavdelningen på Uddevalla kommun ansvarar inte för lantmäteriförrättningar som berör fastigheter utanför Uddevalla kommun, ansvaret för sådana förrättningar ligger hos det statliga lantmäteriet.

Lantmäteriavdelningen på Uddevalla kommun ansvarar inte heller för lagfart eller inteckningar till exempel avtalsservitut. Ansvaret för sådana frågor ligger hos det statliga lantmäteriet, fastighetsinskrivningen.

Har du frågor om lagfart, avtalsservitut eller lantmäteriförrättningar i andra kommuner, kontakta:

Lantmäteriet, Fastighetsinskrivningen, Uddevalla
Besöksadress: Zachaus gränd 2,
451 30 Uddevalla
Besökstid: 9 - 12
Telefon: 0771- 63 63 63

Ansökan om lagfart och inteckningar ska skickas till:
Lantmäteriet, Fastighetsinskrivningen
761 80 Norrtälje

Förslag på sidor