Livsmedel

Alla livsmedelsverksamheter i Uddevalla måste vara registrerade hos kommunens miljökontor. Som livsmedelsföretagare har du ansvar för att livsmedlen du säljer är säkra, rätt märkta och inte vilseleder konsumenten.

Miljökontoret ansvarar för att kontrollera att alla verksamheter som hanterar livsmedel i kommunen följer livsmedelslagstiftningens krav. För att vi ska veta om och kunna kontrollera din verksamhet måste du registrera verksamheten hos oss på miljökontoret.

Planerar du att starta, förändra eller avregistrera en livsmedelsverksamhet ska du anmäla detta till miljökontoret. Om verksamheten byter ägare eller förändrar sin bolagsform ska du också anmäla det till oss. Vid ägarbyte ska den nye ägaren skriftligt registrera sin verksamhet och den gamla ägaren avregistrera sin verksamhet.

Kontroll av din verksamhet

Som livsmedelsföretagare är du skyldig att följa livsmedelslagstiftningen, som bland annat innebär att du ska servera säker mat som är rätt märkt och inte vilseleder konsumenten. För att lyckas med detta är det viktigt att ta fram ett system för egenkontroll. Till hjälp finns branschriktlinjer och vägledningar.

Miljökontorets inspektörer kontrollerar regelbundet att livsmedelsföretag har arbetssätt som gör att maten inte är dålig. Konsumenten ska inte bli vilseledd eller lurad och har rätt att få en del information om maten.

Dricksvatten är också livsmedel

Om du har eget vattenverk och i genomsnitt producerar mer än 10 kubikmeter per dygn eller försörjer minst 50 personer, omfattas företaget av livsmedelslagen och vattenverket ska registreras. Kommersiella och offentliga verksamheter ska också registrera eget dricksvatten.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor