Dragsmarks kyrkomiljö, DR 105

Områdesbestämmelser vann laga kraft 5 juni 2006

Syftet med områdesbestämmelserna är att skydda den kulturhistoriskt värdefulla miljön runt Dragsmarks kyrka och klosterruin. Områdesbestämmelserna föreslår därför en förhöjd bygglovsplikt så att markägare och kommunen ska ges möjlighet att samråda om placering och utformning av nya byggnader och andra förändringar av bebyggelsen.

Områdesbestämmelserna är upprättade av Miljö och Stadsbyggnad den 1 november 2005.

Efter utställningen kommer miljö och stadsbyggnadsnämnden att ta ställning till om bestämmelserna ska antas. 

Mer information

Ikon dokument/fil

Områdesbestämmelse

Omr.beskr.pdf
Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse

samrredo 2.pdf
Ikon dokument/fil

Utlåtande

Utlat.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00