Pågående detaljplaner

Planavdelningen på samhällsbyggnad arbetar med att ta fram detaljplaner. Nedan finns en lista med de detaljplaner som det pågår arbete med just nu.

Pågående detaljplaner områdesvis

Uddevalla

Herrestad

Ljungskile

Forshälla

Skredsvik

Inga pågående detaljplaner i
Dragsmark, Bokenäs, Högås.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00