Gällande detaljplaner

I Uddevalla kommun finns ett antal gällande detaljplaner. Här kan du leta upp en gällande detaljplan och se vad som gäller inom planområdet.

Här kan du se en lista på detaljplaner som vunnit laga kraft från och med år 2004. Det går också att gå via kartan och klicka på en detaljplan för att få information.

För information om äldre planer kan du kontakta samhällsbyggnad, planavdelningen.

Karta över kommunens detaljplaner

Karta som visar detaljplaner i Uddevalla, klicka på bilden för att komma till kommunkartan

Uddevalla

Herrestad

Ljungskile

Bokenäs

Dragsmark

Forshälla

Högås

Resteröd

I Resteröd finns inga digitala detaljplaner

Skredsvik

Förslag på sidor