Munkeby 1:63, DR 108

Detaljplanen vann laga kraft 19 december 2012

Planområdet ligger i Munkeby cirka 1,4 kilometer söder om Dragsmarks kyrka. Planen omfattar de bebyggda fastigheterna Munkeby 1:63, 1:67, 1:150 och 1:175.

Planens syfte är att höja byggrätterna på respektive tomt. Till planen finns en utredning om bedömning av vattentillgång.

Förslag på sidor