Munkeby 1:85, DR 107

Detaljplanen vann laga kraft 19 april 2012

Planområdet ligger vid Södra Gruvvägen i Munkeby, cirka 130 meter öster om den allmänna vägen. Förslaget syftar till att möjliggöra tre nya tomter för fritidshus samt höja byggrätten för fem befintliga hus.

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

Planbeskrivn.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

Genomfbeskr.pdf
Ikon dokument/fil

Plankarta

Plankart A2.pdf
Ikon dokument/fil

Illustrationskarta

Illustration.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00