Grötån, LJ 138

Detaljplanen vann laga kraft 9 december 2011

Planområdet ligger i kommunens sydligaste del, cirka 8 kilometer söder om  Ljungskile.
Syftet med detaljplanen är att inom del av fastigheten Grötån 1:30 pröva en utbyggnad av friliggande villor för helårsboende.

Förslag på sidor