Ljungs-Berg 1:25 del 2, LJ 134

Detaljplanen vann laga kraft 15 februari 2007

Området ligger norr om rastplatsen i Ljungskile, väster om vägen mot Rävehogen.

Uddevalla kommun iordningställer 17 nya villatomter cirka 200 meter väster om Rävehogsvägen.

Förslag på sidor