Ljungs-Berg 1:25 del 2, LJ 134

Detaljplanen vann laga kraft 15 februari 2007

Området ligger norr om rastplatsen i Ljungskile, väster om vägen mot Rävehogen.

Uddevalla kommun iordningställer 17 nya villatomter cirka 200 meter väster om Rävehogsvägen.

Mer information

Ikon dokument/fil

Program

Program.pdf
Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

Beskr.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

Genomf.pdf
Ikon dokument/fil

Plankarta

A0_Plankarta.pdf
Ikon dokument/fil

Programredogörelse

Progred.pdf
Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse

Samradsredo.pdf
Ikon dokument/fil

Utlåtande

Utlat.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00