Resteröds-Strand, Strandskogen, ändring av byggrätter

Planfakta

Projektnamn: Resteröds-Strand 3:1 med flera, Strandskogen
Diarienummer: 2015.115
Kommundel: Resteröd
Planhandlingar: Alla dokument finns under mer information längst ner på sidan

Planinformation: Detaljplanen höjer och kompletterar byggrätter i befintlig planlagt område. Genom framdragning av kommunalt VA kan byggnader av karaktären åretruntboende tillåtas.

Planarbetet i korthet

  • Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2010-10-14 att ett genomförande av detaljplanen inte kan komma att medföra betydande miljöpåverkan.
  • Samråd pågick under tiden 6 juni - 1 augusti 2019.
  • Granskning under tiden 3 juni – 24 juni 2020..
  • Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-11-11 att anta detaljplanen
  • Laga kraft 2021-12-08.

Kontakt

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00