Bikupan,1112

Detaljplanen vann laga kraft 2005-10-08

Detaljplanen för kvarteret Bikupan är klar. Plats för 7 nya villatomter.

Mer information

Ikon dokument/fil

Beskrivning för Bikupan

UA1112 Beskrivning.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning Bikupan

UA1112 Genomförandebeskrivning.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00