Dalaberg, förskola

Planfakta

Plannamn: Detaljplan för del av Dalaberg 1:1 m.fl, förskola
Diarieummer: 2020/00156
Kommundel: Uddevalla (Dalaberg)
Planhandlingar: Alla dokument hittar du under mer information längst ner på sidan.

Planinformation: Planen ger möjlighet för förskola samt kompletterande bebyggelse.


Planarbetet i korthet

  • Planbesked lämnades 2016-05-25
  • Utredningar togs fram 2017-2019
  • Samrådshandlingar togs fram 2019-2020
  • Samråd gjordes 2020-04-08 - 2020-05-06
  • Granskning gjordes 2021-05-21 - 2021-06-14
  • Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-10-14 att anta planen
  • Laga kraft: 2021-11-10

Förslag på sidor