Fasseröd 2:1, 2:3,1136

Detaljplanen vann laga kraft 19 september 2013

Nya bostäder på Fasseröd, del av Fasseröd 2:1 och 2:3.

Planområdet, cirka 24 000 kvadratmeter, är beläget i stadsdelen Fasseröd, Uddevalla och utgör ett 300 meter långt område längst med Skidgatan samt förskoletomten vid Störtloppsgatan.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00