Halla-Stenbacken 1:89, Brandstationen

Detaljplanen vann laga kraft 8 januari 2020.

Planområdet ligger mellan Västgötavägen och Exercisvägen, strax söder om Kurödsmotet i Uddevalla.

Planarbetets syfte är att möjliggöra en ny brandstation för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. Avsikten är att Uddevalla kommun ska bygga och äga stationen för att hyra ut den till förbundet. Om markytan räcker till kan eventuellt även annan verksamhet inrymmas i planområdet.

Detaljplanen vann laga kraft 8 januari 2020.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

Planbeskrivning.pdf
Ikon dokument/fil

Plankarta

Plankarta.pdf
Ikon dokument/fil

Bevis om lagakraft

Laga kraftbevis.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00