Halla-Stenbacken 1:89, Brandstationen

Detaljplanen vann laga kraft 8 januari 2020.

Planområdet ligger mellan Västgötavägen och Exercisvägen, strax söder om Kurödsmotet i Uddevalla.

Planarbetets syfte är att möjliggöra en ny brandstation för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. Avsikten är att Uddevalla kommun ska bygga och äga stationen för att hyra ut den till förbundet. Om markytan räcker till kan eventuellt även annan verksamhet inrymmas i planområdet.

Detaljplanen vann laga kraft 8 januari 2020.

Kontakt

Förslag på sidor