Lilla Sältan 1 och 2, 1148

Detaljplanen vann laga kraft 13 juli 2017

samt del av Stadskärnan 1:40

Utökat handel- och verksamhetsområde

Planområdet ligger sydväst om Uddevalla centrum i anslutning till korsningen Junogatan och Göteborgsvägen.

Planen syftar till att pröva områdets lämplighet för en utveckling av verksamheten med en ny hall för bilförsäljning samt uppställningsplatser för bilar.

Kontakt

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

Beskrivning.pdf
Ikon dokument/fil

Detaljplan

Plankarta.pdf
Ikon dokument/fil

Förorenad mark

MR13-1063#1.pdf
Ikon dokument/fil

Översiktlig miljöteknisk utredning

722159 Rapport 0101 inkl bilagor.pdf
Ikon dokument/fil

Projekterings PM

MUR-16072_2016-06-28.pdf
Ikon dokument/fil

Geoteknik

PM2017-02-13.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00