Lilla Sältan 1 och 2, 1148

Detaljplanen vann laga kraft 13 juli 2017

samt del av Stadskärnan 1:40

Utökat handel- och verksamhetsområde

Planområdet ligger sydväst om Uddevalla centrum i anslutning till korsningen Junogatan och Göteborgsvägen.

Planen syftar till att pröva områdets lämplighet för en utveckling av verksamheten med en ny hall för bilförsäljning samt uppställningsplatser för bilar.

Förslag på sidor