Östra station, plattform för tåg

Planfakta

Plannamn: Stadskärnan 1:148, Hönseberget 3, Plattform för tåg
Diarienummer: 2019/00346
Kommundel: Uddevalla

Planinformation

Syftet med ändring av detaljplanen är att möjliggöra en tillgänglighetsanpassning av befintlig plattform för tåg. Plattformen behöver höjas för att vara anpassad till dagens tåg och det behöver även byggas en ny ramp upp till plattformen.

Planarbetet i korthet

  • Planen utställd för granskning 2020-01-20 till 2020-02-05.
  • Beslut om antagande i samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-20.
  • Vann laga kraft 2020-03-18.


Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Mer information

Ikon dokument/fil

Plankarta

Plankarta.pdf
Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

Planbeskrivning.pdf
Ikon dokument/fil

Lagakraftbevis

Lagakraftbevis.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00