Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnadsförvaltningen har cirka 480 professionella medarbetare som tillsammans arbetar med att utveckla, bygga och ta hand om Uddevalla, både nu och för framtiden.

Förvaltningen jobbar med en samhällsbyggnadsprocess som innehåller allt från detaljplanering, bygglov, byggtillsyn, miljötillsyn, fastigheter, marker, skogsvård, exploatering, trafik, gator, parker samt service som lokalvård, kost och fordon.

Förvaltningen har fem avdelningar: ekonomi och administration, samhällsutveckling, myndighet, gata, park och fastighet, måltid och lokalvård.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

Mer information

Politiskt ansvar

Samhällsbyggnadsnämnden

Förslag på sidor