Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnadsförvaltningen har cirka 480 professionella medarbetare som tillsammans arbetar med att utveckla, bygga och ta hand om Uddevalla, både nu och för framtiden.

En samhällsbyggnadsprocess som innehåller allt från detaljplanering, bygglov, byggtillsyn, miljötillsyn, fastigheter, marker, skogsvård, exploatering, trafik, gator, parker samt service som lokalvård, kost och fordon.

Förvaltningen har sju avdelningar: ledning och stöd, planering, myndighet, gata och park, fastighet, måltidsservice och lokalvårdsservice.

Kontakt

Maria Jacobsson, +46 522‑69 73 01

Förvaltningschef

maria.jacobsson@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00