Kultur och fritid

Kultur och fritidsförvaltningen utvecklar, driver och ansvarar för verksamhet inom områdena:

  • Kultur i offentlig miljö
  • Platser för fritid, friluftsliv och kultur
  • Fritidsaktiviteter för barn och unga
  • Stöd till civilsamhället

Kultur och fritids verksamhetsområden som gemensamt syftar till att genom en meningsfull och rik fritid, stärka folkhälsa, bidra till en positiv samhällsutveckling, öka kommunens attraktivitet och främja demokrati. Det görs bland annat genom:

  • stöd till civilsamhället genom att utveckla samt tillhandahålla anläggningar, platser och ytor för verksamhet, ekonomiska bidrag, konsultation, stöd till arrangemang och publika aktiviteter m.m.
  • genom aktiviteter och verksamhet som främjar barn, ungdomar och unga vuxnas kreativa, konstnärliga och innovativa förmåga
  • öppen fritidsverksamhet med meningsfulla aktiviteter på fritiden, i en trygg miljö med närvarande vuxna
  • bevarande och främjande av kulturmiljöer, kulturminnesvård konstnärliga uttryck och gestaltning i det offentliga rummet
  • utveckling av friluftsliv, platser för spontana aktiviteter på fritiden, platser och anläggningar för rekreation, idrott och hälsa
  • främja fri åsiktsbildning bland annat genom bibliotekens verksamhet

 

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

Mer information

Politiskt ansvar

Kultur och fritidsnämnden

Förslag på sidor