Kultur och fritid

Kultur och fritid ansvarar bland annat för kommunens badplatser, bibliotek, fritidsgårdar, idrottsanläggningar och kulturskola. Stödjer föreningar och studieförbund. Ansvarar för spår och leder i kommunen.

Förvaltningen bedrivs inom tre avdelningar; Fritid, Kultur, unga och bibliotek samt Stöd och utveckling.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

Mer information

Politiskt ansvar

Kultur och fritidsnämnden

Förslag på sidor