Socialtjänsten

Socialtjänsten bedriver en bred verksamhet och ansvarar för omsorg för äldre och funktionshindrade samt stöd och rådgivning till barn, ungdomar och vuxna. Socialtjänstens personal har tystnadsplikt och ska följa sekretesslagen.

Verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. Insatserna ska utgå från varje individs behov, resurser och förutsättningar.

Socialtjänstens organisation har nio avdelningar, där varje avdelning leds av en avdelningschef.

  • Avdelningen för administration
  • Avdelningen för barn och unga
  • Avdelningen för vuxen och funktionshinder
  • Avdelningen för vård- och omsorgsboende centrum
  • Avdelningen för vård- och omsorgsboende ytterområden
  • Avdelningen för hemtjänst
  • Avdelningen för boende LSS
  • Avdelningen för stöd och service LSS
  • Avdelningen för hälso- och sjukvård och förebyggande

Kontakt

Roger Granat, socialchef

+46 522‑69 70 66

roger.granat@uddevalla.se

Kilbäckskontoret

Kilbäcksgatan 32

451 30 Uddevalla

Mer information

Politiskt ansvar

Socialnämnden

Förslag på sidor