Socialtjänsten

Socialtjänsten bedriver en bred verksamhet och ansvarar för omsorg för äldre och funktionshindrade samt stöd och rådgivning till barn, ungdomar och vuxna. Socialtjänstens personal har tystnadsplikt och ska följa sekretesslagen.

Verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. Insatserna ska utgå från varje individs behov, resurser och förutsättningar.

Socialtjänstens organisation har fyra avdelningar, där varje avdelning leds av en avdelningschef.

  • Administrativa avdelningen
  • Avdelningen för individ- och familjeomsorg
  • Avdelningen för social omsorg
  • Avdelningen för hälso- och sjukvård

Kontakt

Roger Granat, socialchef

+46 522‑69 70 66

roger.granat@uddevalla.se

Kilbäckskontoret

Kilbäcksgatan 32

451 30 Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00