Socialtjänsten

Socialtjänsten bedriver en bred verksamhet och ansvarar för omsorg för äldre och funktionshindrade samt stöd och rådgivning till barn, ungdomar och vuxna. Socialtjänstens personal har tystnadsplikt och ska följa sekretesslagen.

Verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. Insatserna ska utgå från varje individs behov, resurser och förutsättningar.

Socialtjänstens organisation består av fyra verksamhetsområden och två avdelningar. Varje verksamhetsområde och avdelning leds av en avdelningschef.

Kontakt

Malin Krantz,

Socialchef

malin.krantz@uddevalla.se

Varvsvägen 1

451 81 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00