Socialtjänsten

Socialtjänsten bedriver en bred verksamhet och ansvarar för omsorg för äldre och funktionshindrade samt stöd och rådgivning till barn, ungdomar och vuxna. Socialtjänstens personal har tystnadsplikt och ska följa sekretesslagen.

Verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. Insatserna ska utgå från varje individs behov, resurser och förutsättningar.

Socialtjänstens organisation har fem avdelningar, där varje avdelning leds av en avdelningschef.

  • Administrativa avdelningen
  • Avdelning för kvaltiet och utveckling
  • Avdelning för myndighetsutövning
  • Avdelning för social omsorg
  • Avdelning för hälso- och sjukvård

Kontakt

Roger Granat, +46 522‑69 70 66

Socialchef

roger.granat@uddevalla.se

Kilbäckskontoret Kilbäcksgatan 32

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00