Socialtjänsten

Socialtjänsten bedriver en bred verksamhet och ansvarar för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt stöd och rådgivning till barn, ungdomar och vuxna. Socialtjänstens personal har tystnadsplikt och ska följa sekretesslagen.

Barn i motljus

Verksamheterna bygger på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. Insatserna ska utgå från varje individs behov, resurser och förutsättningar.

Socialtjänstens organisation har nio avdelningar, där varje avdelning leds av en avdelningschef.

Personal och deltagare på daglig verksamhet Da Capo.
Personal och boende på Norgården

Kontakt

Malin Normann, tf socialchef

+46 522‑69 70 66

malin.normann@uddevalla.se

Kilbäckskontoret

Kilbäcksgatan 32

451 30 Uddevalla

Mer information

Politiskt ansvar

Socialnämnden

Förslag på sidor