Socialtjänsten

Socialtjänsten bedriver en bred verksamhet och ansvarar för omsorg för äldre och funktionshindrade samt stöd och rådgivning till barn, ungdomar och vuxna. Socialtjänstens personal har tystnadsplikt och ska följa sekretesslagen.

Verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. Insatserna ska utgå från varje individs behov, resurser och förutsättningar.

Från 1 maj 2019 består socialtjänstens organisation av fem avdelningar, där varje avdelning leds av en avdelningschef.

  • Administrativa avdelningen
  • Avdelning för kvaltiet och utveckling
  • Avdelning för myndighetsutövning
  • Avdelning för social omsorg
  • Avdelning för hälso- och sjukvård

Information om varje avdelnings organisation kommer att uppdateras under hösten 2019.

Kontakt

Roger Granat, +46 522‑69 70 66

Socialchef

roger.granat@uddevalla.se

Socialkontor Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00