Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret samordnar, utvecklar och stödjer kommunens förvaltningar och bolag. Bland annat har förvaltningen ansvar för övergripande frågor som rör ekonomi, personal, kansli, kvalitet, IT, kommunikation och arbetsmarknadsåtgärder.

Kontoret förbereder ärenden som ska behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Här finns även kommunens arkiv med offentliga handlingar.

Kontakt

Malin Krantz, kommundirektör

+46 522‑69 60 07

malin.krantz@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Mer information

Politiskt ansvar

Kommunstyrelsen

Förslag på sidor