Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret samordnar, utvecklar och stödjer kommunens förvaltningar och bolag. Bland annat har förvaltningen ansvar för övergripande frågor som rör ekonomi, personal, kansli, kvalitet, IT, kommunikation och arbetsmarknadsåtgärder.

Kontoret förbereder ärenden som ska behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Här finns även kommunens arkiv med offentliga handlingar.

Kontakt

Peter Larsson, +46 522‑69 60 07

Kommundirektör

peter.larsson@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00