Barn och utbildning

Barn och utbildning hanterar frågor som barnomsorgsplaceringar, val till grundskola, gymnasiet och vuxenutbildningen och all administration runt dessa skolformer. Dessutom arbetar förvaltningen med skolskjutsar, inackorderingsbidrag, resursfördelning och andra ekonomiska frågor.

Antagningen till gymnasieutbildningarna i Uddevalla, Lysekil, Orust och Tanum hanteras av Antagning Fyrbodal.

Barn och utbildningsförvaltningen har i uppdrag att erbjuda:

  • Förskola
  • Pedagogisk omsorg
  • Fritidshem
  • Grundskola
  • Gymnasieskola
  • Anpassad skola
  • Vuxenutbildning

Barn och utbildningsförvaltningen är uppdelad i ett förvaltningskontor och fyra verksamhetskontor - förskolekontor, grundskolekontor, gymnasiekontor och vuxenutbildning.

På förvaltningskontoret arbetar förvaltningschef, administrativ chef, förvaltnings/-nämndsekreterare, administratör, ekonomer, personalsekreterare, skolöverläkare, lokalsamordnare, kvalitetssamordnare och handläggare vilka utgör ett övergripande stöd i frågor som rör ekonomi, personal, lokaler, juridik och kvalitetsutveckling för barn och utbildningsförvaltningen. På förvaltningskontoret sker även nämndadministrationen och en stor del av den centrala administrationens arbete är knutet till nämndens ärendehantering. Även lärarlyftet administreras på förvaltningskontoret.

Det verksamhetsanknutna arbetet utförs dock på verksamhetskontoren.

Kontakt

Staffan Lindroos, förvaltningschef

+46 522‑69 70 94

staffan.lindroos@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Mer information

Politiskt ansvar

Barn och utbildningsnämnden

Förslag på sidor