Hälsopolitiska rådet

Hälsopolitiska rådet är ett samverkansforum för Uddevalla kommun och Västra Götalandsregionen knutet till Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun.

Ann-Charlott Gustafsson (UP), ann-charlott.gustafsson@uddevalla.se, är hälsopolitiska rådets ordförande.

Hälsopolitiska rådet är ett råd under kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för folkhälsofrågorna i kommunen.

Hälsopolitiska rådets uppdrag är:

  • Att utgöra ett tvärsektoriellt forum för diskussion, utbyte och utveckling kring folkhälsa, social hållbarhet och välfärd.
  • Att bidra till ökad kunskap om folkhälsa och social hållbarhet bland politiker och anställda i Uddevalla.
  • Att administrera och besluta utifrån Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun.
  • Att bereda ansökningar till Uddevallas sociala investeringsfond inför beslut i kommunstyrelsen.

Kontakt

Ann-Charlott Gustafsson, förtroendevald

ann-charlott.gustafsson@uddevalla.se

Emelie Eék, folkhälsostrateg

+46 522‑69 61 48

emelie.eek@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor