Hälsopolitiska rådet

Hälsopolitiska rådet är ett samverkansforum för Uddevalla kommun och Västra Götalandsregionen knutet till Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun.

Camilla Johansson (C) är hälsopolitiska rådets ordförande fram till 2022-12-31 .

Hälsopolitiska rådet är ett råd under kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för folkhälsofrågorna i kommunen.

Hälsopolitiska rådets uppdrag är:

  • Att utgöra ett tvärsektoriellt forum för diskussion, utbyte och utveckling kring folkhälsa, social hållbarhet och välfärd.
  • Att bidra till ökad kunskap om folkhälsa och social hållbarhet bland politiker och anställda i Uddevalla.
  • Att administrera och besluta utifrån Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun.
  • Att bereda ansökningar till Uddevallas sociala investeringsfond inför beslut i kommunstyrelsen.

Kontakt

Emelie Eék, +46 522‑69 61 48

Folkhälsostrateg

emelie.eek@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00