Hälsopolitiska rådet

Hälsopolitiska rådet är ett samverkansforum för Uddevalla kommun och Västra Götalandsregionen knutet till Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun.

Ann-Charlott Gustafsson (UP) är hälsopolitiska rådets ordförande för perioden 2019-01-01 till 2022-12-31 .

Hälsopolitiska rådet är ett råd under kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för folkhälsofrågorna i kommunen.

Sammanträdesdatum för 2019 är: 26 februari, 29 april, 20 maj, 14 oktober, 26 november.

Hälsopolitiska rådets uppdrag är:

  • att utgöra ett tvärsektoriellt forum för diskussion, utbyte och utveckling kring folkhälsa, social hållbarhet och välfärd
  • att bidra till ökad kunskap om folkhälsa och social hållbarhet bland politiker och anställda i Uddevalla
  • att administrera och besluta utifrån Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun
  • att utgöra tvärsektoriell styrgrupp för arbetet utifrån certifieringen En säker och trygg kommun/Safe Community
  • att bereda ansökningar till Uddevallas sociala investeringsfond inför beslut i kommunstyrelsen
  • att årligen utse Uddevallas folkhälsopristagare

Kontakt

Anders Brunberg, +46 522‑69 60 61

Avdelningschef

anders.brunberg@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00