Brottsförebyggande rådet

Samverkan mellan samhällsaktörer är avgörande för att ha ett bra brottsförebyggande arbete. Brottsförebyggande rådet (Brå) är en statlig myndighet som genom förebyggande insatser verkar för en minskad brottslighet i samhället. För att öka den lokala förankringen organiseras ett lokalt Brå som särskilt ska beakta det brottsförebyggande arbetet i Uddevalla. Uddevalla kommun är sammankallande för det lokala Brå och i rådet ingår representanter för flera olika samhällsaktörer som exempelvis polismyndigheten.

Uddevallas lokala Brå har som grundläggande uppdrag att :

  • Initiera, stödja och informera om lokala brottsförebyggande insatser.
  • Sprida kunskap om nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt.
  • Informera och verka sammanhållande för arbete mot brott i hemmiljö.
  • Verka sammanhållande för olika former av grannsamverkan.
  • Utvärdera resultat av genomförda medborgarlöften.

Kontakt

Björn Segelod, +46 522‑69 65 65

Enhetschef

bjorn.segelod@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00