Brottsförebyggande rådet

Samverkan mellan samhällsaktörer är avgörande för att ha ett bra brottsförebyggande arbete. Brottsförebyggande rådet (Brå) är en statlig myndighet som genom förebyggande insatser verkar för en minskad brottslighet i samhället. För att öka den lokala förankringen organiseras ett lokalt Brå som särskilt ska beakta det brottsförebyggande arbetet i Uddevalla. Uddevalla kommun är sammankallande för det lokala Brå och i rådet ingår representanter för flera olika samhällsaktörer som exempelvis polismyndigheten.

Uddevallas lokala Brå har som grundläggande uppdrag att :

  • Initiera, stödja och informera om lokala brottsförebyggande insatser.
  • Sprida kunskap om nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt.
  • Informera och verka sammanhållande för arbete mot brott i hemmiljö.
  • Verka sammanhållande för olika former av grannsamverkan.
  • Utvärdera resultat av genomförda medborgarlöften.

Kontakt

Ulrika Engelbrektsson, säkerhetssamordnare

+46 522‑69 74 99

ulrika.engelbrektsson@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor