Landsbygdsdialog

Landsbygdsdialoger är till för att skapa delaktighet. Dialogerna genomförs en gång per år i de tre kommundelarna Bokenäset/Skredsvik/Hogstorp och Herrestadsfjället, Ljungskile och Forshälla, samt Lane-Ryr.

En landsbygdsdialog är ett möte där man pratar om frågor, idéer och förslag som berör en viss kommundel. Tanken med landsbygdsdialogerna är att skapa delaktighet i hela Uddevalla kommun och att ta fram underlag inför framtida prioriteringar.

Arbetssättet med landsbygdsdialoger är delvis nytt och därför kommer dialogmetoderna att utvecklas allteftersom.

Vad pratar man om?

Dialogmötena är till för att diskutera, informera och ta upp idéer och önskemål. Om beslut behöver fattas i en fråga så görs det i berörd organisation eller nämnd.

Varje dialog har teman som bestäms på förhand med hjälp av landsbygdsrådet som består av representanter för varje område.

På landsbygdsrådets webbsida hittar du mer information om rådet samt kontaktuppgifterna till landsbygdsrepresentanterna.:

Landsbygdsrådet

Hur tar man upp en fråga till landsbygdsdialogen?

Om du har en specifik fråga som du vill ta upp på ett dialogmöte så kontaktar du landsbygdsrådet.

Det går också att lyfta en fråga direkt vid mötet. Men för att det ska bli en bra dialog, och för att rätt personer ska finnas på plats, är det bättre att frågorna kommer till rådet i förväg.

Landsbygdsdialogerna genomförs i kommundelarna Bokenäset/Skredsvik/Hogstorp och Herrestadsfjället, Ljungskile och Forshälla samt Lane-Ryr en gång per år.

När och var genomförs landsbygdsdialoger 2024?

Ljungskile och Forshälla

Dokumentation från mötet 2024-04-11

Bokenäset/Skredsvik/Hogstorp och Herrestadsfjället

Dokumentation från mötet 2024-04-18

Lane-Ryr

Dokumentation från mötet 2024-04-25

Vem kan delta på en landsbygdsdialog?

Alla som känner sig berörda av frågor som rör den aktuella kommundelen är välkomna. Man måste alltså inte bo i kommundelen för delta i dialogen.

På mötet finns politiker och medarbetare med olika kompetenser från Uddevalla kommun. Det kan också vara aktuellt med lokala föreningar, företagare och representanter för statliga myndigheter. Vilka som deltar beror på vilken typ av frågor som dialogen handlar om.

Hur får man reda på att det är en landsbygdsdialog?

Du kommer att hitta information på Uddevalla kommuns webbplats och sociala medier. Det sätts också upp affischer i den aktuella kommundelen, och de lokala föreningarna informerar på sina webbsidor och i andra kanaler.

Vad händer efter en landsbygdsdialog?

Dialogerna dokumenteras och materialet publiceras på Uddevalla kommuns webbplats: Återkoppling landsbygdsdialoger
Vissa av frågorna kan också bearbetas vidare i landsbygdsrådet eller hanteras på olika sätt för att hålla dialogen levande.

Vem kontaktar man vid frågor?

Om du vill ta upp en fråga till någon av landsbygdsdialogerna så kontaktar du någon representant från landsbygdsrådet.

Representanter från föreningar

Ljungskile Samhällsförening
Anita Olsson, anita.n.olsson@gmail.com, 070-922 94 88
Susanne Hillberger, susanne.hillberger@gmail.com, 070-713 40 30

Bokenäsets Framtid

Per Rune Karlsson, ledamot Bokenäsets Framtid, per.rune.k@hotmail.com, 070-698 95 75
Anna-Klara Jakobsson, ordförande Dragsmarks hembygdsförening, anna_klara_kaklar@yahoo.se, 070-526 53 15
Yngve Andersson, ordförande Skredsviks PRO, algjakt666@gmail.com, 070-383 78 66

Lane Ryrs bygdegårdsförening
Torsten Niklasson, Lane Ryrs bygdegårdsförening, torsten.kasebuane@live.se
Bertil Sköld, Lane-Ryrs fiber, bertil.skoldh@gmail.com

Representanter från Uddevalla kommun

Martin Pettersson, ordförande landsbygdsrådet, martin.pettersson@uddevalla.se
Anna-Lena Heydar, ledamot landsbygdsrådet, anna-lena.heydar@uddevalla.se
Stig Olsson, ledamot landsbygdsrådet, stig.olsson@uddevalla.se

Har du frågor om själva arbetssättet med landsbygdsdialoger är du välkommen att kontakta utredare Andréa Kihl, andrea.kihl@uddevalla.se och utredare Markus Hurtig, markus.hurtig@uddevalla.se

Förslag på sidor