Akuta psykiska problem

Är du vuxen, barn eller ungdom och har akuta psykiska problem? Om det är allvarlig risk för liv och hälsa, ring 112

Övriga journummer:

Sjukvårdsrådgivning - 1177
1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning via telefon, var du än är i landet, dygnet runt. Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning då det behövs.

Socialtjänsten (kontorstid) - 0522-69 60 00 (vx)
Under kontorstid kl. 8-16.30 kan du ringa socialtjänsten om du behöver hjälp på grund av till exempel våld och övergrepp, missbruk eller misstänker att barn far illa.

Socialjouren (kvällstid) - 0522-69 74 44
Är det efter kontorstid kan du ringa socialjouren om läget är akut och du befinner dig i en utsatt situation, eller misstänker att barn far illa.

Socialjouren når du under följande tider:

måndag–torsdag och kl. 16.30­-23.00
fredag kl. 15.30-02.00
lördag kl. 16.00-02.00
söndag kl. 16.00-23.00

Övrig tid nås socialjouren via polisen, telefon: 112

BUP avdelning 28 - 010-435 17 30
NU-sjukvårdens slutenvårdsavdelning, avdelning 28 på NÄL erbjuder heldygnsvård för barn och ungdomar upp till 18 års ålder med allvarlig psykiatrisk problematik som djupa depressioner, psykoser, självmordsförsök och svåra ätstörningar som kräver inneliggande vård.

Läs mer om avdelning 28 - BUP, barn- och ungdomspsykiatri

Akutmottagning Vuxenpsykiatri - 010-435 04 10
NU-sjukvårdens akutmottagning vuxenpsykiatri på NÄL är en akutenhet för tidsbeställda besök och är öppen dygnet runt.  

Läs mer om Akutmottagning Vuxenpsykiatri

Självmordslinjen - 90 101
Till Självmordslinjen kan du som mår psykiskt dåligt och har tankar på självmord ringa, chatta eller mejla anonymt. Självmordslinjen är öppen dygnet runt, alla dagar.

Läs mer på Självmordslinjen, Mind.se

Förslag på sidor