Psykisk funktionsnedsättning

Har du en psykisk funktionsnedsättning som ger dig betydande svårigheter i din vardag? Då ska du vända dig till socialpsykiatrin i Uddevalla kommun för stöd och hjälp.

Exempel på stöd och hjälp:

  • Boendestöd
  • Bostad med särskild service
  • Kontaktperson
  • Sysselsättning

Enligt socialtjänstlagen, SoL, ska kommunen verka för att människor med psykiska funktionsnedsättningar som möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.

Kommunen ska medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd.

Kontakt

Avdelningen för vuxen och funktionshinder

Telefon
0522-69 60 00 (vx)

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Centrumkontoret
Kilbäcksgatan 26
451 81 Uddevalla

Förslag på sidor