Arbetsresor

Om du har rätt till färdtjänst kan du även ansöka om färdtjänsttillstånd för arbetsresor. Med arbetsresor avses resa till och från förvärvsarbete, till och från utbildning som ger rätt till statligt studiestöd samt till och från daglig verksamhet.

Arbetsresa kan bara ske mellan din bostadsadress och adressen för verksamheten. Resa som påbörjas eller avslutas på annan adress ska beställas som färdtjänstresa.  

När du ringer och beställer din resa ska du ange om din resa är färdtjänstresa eller arbetsresa.

Kontakt


Färdtjänsthandläggare

Telefontid 
Måndag - fredag klockan 10.30-11.30

Telefon
0522-69 75 68

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Centrumkontoret
Kilbäcksgatan 26
451 81 Uddevalla

E-post: fardtjansthandlaggare@uddevalla.se

Mer information

Ikon dokument/fil

Ansökan arbetsresor - blankett för utskrift

Ansökan arbetsresor.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00