Ledsagning

Du som har beviljats färdtjänst ska inte behöva oroa dig för hur du ska klara resan. Förutom att hämta och lämna på avtalad plats hjälper chauffören dig att komma in och ur fordonet, att spänna fast säkerhetsbältet och att bära upp till två normalstora väskor eller kassar till och från bilen.

Du har alltid har rätt att ta med en medresenär, som i vissa fall kanske också kan hjälpa till som ledsagare. Medresenären betalar samma pris som du som färdtjänstresenär. Du måste uppge att medresenär ska medfölja då resan bokas. 

Det är dock viktigt att medresenären stiger på och går av på samma adress som du.

Ledsagarservice

Västtrafik erbjuder Ledsagarservice för dig som på grund av funktionsnedsättning behöver lite extra hjälp när du ska byta buss eller tåg. Ledsagarservice beställs senast två timmar innan resan.

Telefon
0771-91 90 90 och 020-22 11 44 (teletal).

Förslag på sidor