Skolplacering vid inflyttning till kommunen

Platsbrist råder på Uddevallas grundskolor

Med anledning av ökat antal elever är flera skolor fullbelagda i många av sina årskurser.

Det här får konsekvenser för nyinflyttade elever på så sätt att våra möjligheter är begränsade när det gäller att kunna erbjuda skolplacering på den skola som är belägen närmast hemmet.

Det innebär också att handläggningen för att erbjuda en plats på våra skolor ofta tar längre tid än normalt.

Sök skolplacering

Vid inflytt till Uddevalla kommun eller då du önskar att ditt barn ska gå i skola i vår kommun men är fortsatt folkbokförd i annan kommun än Uddevalla ansöker du om skolplacering för ditt barn via vår e-tjänst. Du behöver inget konto för att göra en inflyttningsansökan.

Så här går du tillväga:

1. Gå in på e-tjänsten
2. Välj fliken Grundskola
3. Ange den skolenhet du önskar för ditt barn
4. Klicka på Fortsätt
5. Ange aktuella kontaktuppgifter
6. Klicka på Fortsätt
7. Ange vilket barn ansökan gäller
8. Klicka på Fortsätt
9. Ange övriga uppgifter
10. Klicka på Bekräfta

Ett svarsbrev kommer att skickas till dig som vårdnadshavare via e-post. Om du inte har en e-postadress skickas ett brev hem till dig. Du kan sedan följa ditt ärende via e-tjänsten.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Grundskolan,

Grundskolan@uddevalla.se

Södra Hamngatan 13

451 81 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00