Skolplacering vid inflyttning till kommunen

Platsbrist råder på Uddevallas grundskolor

Med anledning av ökat antal elever är flera skolor fullbelagda i många av sina årskurser.

Det här får konsekvenser för nyinflyttade elever på så sätt att våra möjligheter är begränsade när det gäller att kunna erbjuda skolplacering på den skola som är belägen närmast hemmet.

Det innebär också att handläggningen för att erbjuda en plats på våra skolor ofta tar längre tid än normalt.

Sök skolplacering

Vid inflytt till Uddevalla kommun eller då du önskar att ditt barn ska gå i skola i vår kommun men är fortsatt folkbokförd i annan kommun än Uddevalla ansöker du om skolplacering för ditt barn via vår e-tjänst.

Förslag på sidor