Dagar med begränsat öppethållande

Skollagen och läroplanen ställer allt högre krav på att förskolorna säkerställer att barnen får en likvärdig utbildning. Likvärdighet handlar om lika kvalitet och att läroplanens alla delar följs. I Uddevallas kommunala förskolor har personalen möjlighet till att ta del av föreläsningar samt planera, följa upp och utvärdera sin undervisning vid bland annat gemensam utvecklingstid och under gemensamma kompetensutvecklingsdagar.

Utvecklingstid från klockan 16 en gång i månaden

Förskolorna begränsar verksamheten en eftermiddag i månaden från klockan 16.00. För de barn vars vårdnadshavare inte har möjlighet att ändra vistelsetiden, erbjuder förskolorna barnomsorg med vikarier efter klockan 16. Förskolorna har olika eftermiddagar för sin utvecklingstid, och varje förskola kommer att meddela dig vilken dag som gäller för just den enheten.

Kompetensutvecklingsdagar

För att bibehålla och vidareutveckla förskolans kvalitet behöver personal inom förskolan dagar för kompetensutveckling, uppföljning och utvärdering. Dessa dagar har de kommunala förskolorna ett begränsat öppethållande. För de barn som behöver omsorg erbjuds alltid plats på någon förskola.

Under höstterminen 2024 har förskolorna kompetensutvecklingsdagar följande dagar:

  • Onsdag 25 september
  • Måndag 28 oktober samt tisdag 29 oktober

Mer information

Grundskolans lov och ledigheter

Läsårstider och lov

Förslag på sidor