Förlorat färdbevis eller busskort grundskola

Borttappat busskort ska anmälas

Varje busskort har ett unikt nummer. Om eleven tappar sitt busskort kan kortet spärras och eleven får ett nytt busskort. För att spärra kortet och få ett nytt ska du som vårdnadshavare göra en anmälan om förlorat busskort i e-tjänsten nedan.

I väntan på nya busskortet får eleven ett tillfälligt intyg via skolan, alternativt skickas det hem av skolskjutshandläggare.

Administrationskostnad för att få ett nytt kort utas ut när ansökan lämnats in. Den är för närvarande 150 kronor.

Defekt busskort

Om busskortet är defekt/trasigt tar eleven kontakt med skolan, som ser till att ett nytt busskort beställs hos skolskjutshandläggaren.

I väntan på ett nytt skolkort kan eleven få ett tillfälligt färdbevis som utfärdas av skolan.


Förslag på sidor