Behöver jag bygglov?

Behöver du ansöka om lov, göra en anmälan eller kan du börja bygga?

Här får du information om det du vill göra är bygglovspliktigt eller kräver anmälan och vilka handlingar du behöver skicka in till oss. Fråga gärna vårt Kontaktcenter vad som gäller för just dina planerade åtgärder.

Oavsett om en åtgärd kräver bygglov eller anmälan eller inget av det så ska de krav i plan- och bygglagstiftningen som gäller för åtgärden vara uppfyllda.

Vad vill du göra?

Altan

Altan eller uterum, inglasat

Attefallshus, attefallsåtgärder

Bassäng

Bostadshus, bygga nytt

Brygga

Carport

Dörr

Eldstad

Fasad, ändra färg eller beklädnad

Friggebod

Fönster

Förhandsbesked

Garage

Kamin

Komplementbyggnad

Ljusanordning

Marklov

Miljörum

Mur

Plank

Pool

Riva

Sjöbod

Skylt

Skärmtak

Solceller, solpaneler, solfångare

Soprum

Tak, takkupa

Uteplats

Uterum

Villa, bygga ny

Vind, inreda

Ändrad användning av byggnad

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00