Avgifter, taxor i byggärende

Kommunen tar ut avgift för att handlägga anmälningar och ansökningar. Avgiften finns bestämd i kommunens taxa för bygglovsärenden.

I planlagt område kan det tillkomma en så kallad planavgift som utgör ersättning för de kostnader kommunen haft i samband med att ta fram den aktuella detaljplanen.

Även om du tar tillbaka din ansökan eller att den blir avvisad tar kommunen ut en avgift. Får du ett negativt besked tas det ändå ut en avgift för vår handläggningstid. En avgift för handläggningen tas ut även om beslutet senare ändras i högre instans.

Exempel på avgifter 2024

Nedan finns några exempel på vanliga avgifter. Läs hela taxan, under mer information längst ner på sidan, eller ta kontakt med kommunen för att få information om avgifter för andra åtgärder.

Bygglov

Bruttoarea + öppenarea

Bygglov

Genomförande (start- och slutbesked)

Nybyggnad av enbostadshus

 

 

 • Planenligt förslag

18 000 kr

19 000 kr

 • Avviker från detaljplan

23 000 kr

19 000 kr

 • Utanför planlagt område

27 000 kr

19 000 kr

Nybyggnad av komplementbyggnad
till enbostadshus

 

 

 • Planenligt förslag

5 000 kr

5 000 kr

 • Avviker från detaljplan

10 000 kr

5 000 kr

 • Utanför planlagt område

6 000 kr

5 000 kr

Tillbyggnad av enbostadshus,
utan tekniskt samråd

 

 

 • Planenligt förslag

7 000 kr

5 000 kr

 • Avviker från detaljplan

12 000 kr

5 000 kr

 • Utanför planlagt område

7 000 kr

5 000 kr

Tillbyggnad av enbostadshus,
med tekniskt samråd

 

 

 • Planenligt förslag

12 000 kr

12 000 kr

 • Avviker från detaljplan

17 000 kr

12 000 kr

 • Utanför planlagt område

19 000 kr

12 000 kr


Anmälan

Förutsättningar

Kostnad

Eldstad

3 000 kr

Tillbyggnad av enbostadshus (max 15 kvm), attefallstillbyggnad

6 000 kr

Komplementbyggnad (max 30 kvm), attefallshus UTAN bostad

6 000 kr

Komplementbostadshus (max 30 kvm), attefallshus MED bostad

9 000 kr


Förhandsbesked (per styck)

Besked

Kostnad

Inom detaljplan

10 000 kr

Utanför planlagt område

18 000 kr

Planavgift

Besked

Kostnad

Nybyggnad av ett enbostadshus

45 000 kr

Nybyggnad av komplementbyggnad

15 000 kr

Tillbyggnad av enbostadshus

 

 • 0-15 kvm

8 000 kr

 • 16-25 kvm

15 000 kr

 • Mer än 25 kvm

35 000 kr

Förslag på sidor