Bjällansås 1:4, BO 116

Höjning och komplettering av byggrätter

Planområdet är beläget på södra delen av Bokenäset cirka 3 mil väster om Uddevalla centrum.

Detaljplanens syfte är att upphäva den fastighetsindelningsbestämmelse i gällande plan som hindrar att fastigheten får delas.

Detaljplanen vann laga kraft den 7 maj 2019.

Kontakt

Eva Schröder, +46 522‑69 73 05

Administratör

eva.schroder@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Mer information

Ikon dokument/fil

Plankarta

Plankarta A2.pdf
Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse

Samrådsredogörelse.pdf
Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

Planbeskrivning.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00