Bjällansås, BO 112

Detaljplanen vann laga kraft 26 november 2007

Planområdet är beläget inom Volvo fritids- och konferensby, sydväst om Eriksberg.

Planen syftar till att medge utbyggnad av fritidsbyns centralanläggning med en konferenslokal samt tillbyggnad av restaurangen på nuvarande altan.

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

Planbeskrivning.pdf
Ikon dokument/fil

Plankarta

Plankarta A2.pdf
Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse

Samrådsredogörelse.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00