Ammenäs 1:56, 1:128, FO 117

Detaljplanen vann laga kraft 9 december 2011

Planområdet är ligger i den västra delen av Ammenäs vid Stångevägen och Imansvägen.

Planen syftar till att möjligöra cirka 6 nya villatomter och uppförandet av en ny logementsbyggnad närmare stranden.

Allmänplats och strandskyddat område berörs ej.

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

Genomf.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

Genomf.pdf
Ikon dokument/fil

Plankarta

Plankarta.pdf
Ikon dokument/fil

Illustrationskarta

Illkarta.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00