Västerby 1:2, FO 119

Detaljplanen vann laga kraft 3 oktober 2014

Planområdet ligger cirka 13 kilometer sydväst om Uddevalla och 3 kilometer väster om Lerbomotet.

Planområdet omfattar del av Västerby 1:2.

Mer information

Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

FO119Genomf.pdf.pdf
Ikon dokument/fil

Utlåtande

FO119Utlåt.pdf.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00