Västerby 1:2, FO 119

Detaljplanen vann laga kraft 3 oktober 2014

Planområdet ligger cirka 13 kilometer sydväst om Uddevalla och 3 kilometer väster om Lerbomotet.

Planområdet omfattar del av Västerby 1:2.

Förslag på sidor