Västerby 1:8 med flera, FO 120

Detaljplanen vann laga kraft 3 oktober 2014

Planområdet ligger cirka 13 kilometer sydväst om Uddevalla och 3 kilometer väster om Lerbomotet.

Planområdet omfattar del av Västerby 1:8 samt del av Västerby 1:7.

Mer information

Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

FO120Genomf.pdf.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00