Grytingen 1:2, HE 166

Detaljplanen vann laga kraft 7 augusti 2016

Del av Grytingen 1:2 och Smedseröd 1:8

Nybyggnad av 18 villor

Planområdet är cirka 1,5 hektar och ligger i Grytingen, cirka 9 kilometer nordväst om Uddevalla och 1 kilometer från Torp köpcentrum, mellan riksväg E6 och Bohusbanan.

Inom det föreslagna planområdet har det tidigare skett en mellanlagring av bergkross under byggnationen av IKEA

Kontakt

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

HE166 Planbeskr.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

HE166 Genomf.pdf
Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse

Samredo.pdf
Ikon dokument/fil

Översiktskarta

Översiktsbild.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00