Grytingen 1:2, HE 166

Detaljplanen vann laga kraft 7 augusti 2016

Del av Grytingen 1:2 och Smedseröd 1:8

Nybyggnad av 18 villor

Planområdet är cirka 1,5 hektar och ligger i Grytingen, cirka 9 kilometer nordväst om Uddevalla och 1 kilometer från Torp köpcentrum, mellan riksväg E6 och Bohusbanan.

Inom det föreslagna planområdet har det tidigare skett en mellanlagring av bergkross under byggnationen av IKEA

Kontakt

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00