Utby 5:8, ändring av plan

Planfakta

Plannamn: Utby 5:8
Diarienummer: 2019.1011
Kommundel: Herrestad (Utby)

Planarbetet i korthet

  • Planbesked har lämnats
  • Samrådshandlingar har tagits fram
  • Planen var på samråd 1 november till 22 november 2021
  • Beslut om granskning i Samhällsbyggnadsnämnden 2022-06-16, § 211
  • Planen var utställd för granskning 2022-06-24 till 2022-08-05
  • Planen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-22
  • Planen överklagades till Mark- och miljödomstolen 2022-10-19
  • Överklagandet återtogs 2022-12-04 och målet avskrevs av domstolen 2022-12-06
  • Planen fick laga kraft 2022-12-27

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor