Lyckorna båtvarv, LJ 136

Detaljplanen vann laga kraft 4 februari 2010

Den kommersiella varvsverksamheten upphörde i början av 1990-talet. Den aktuella detaljplanen syftar till att medge att marken kan nyttjas både för boende och en lokal hamn samt båtuppläggning för småbåtar.

Mer information

Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse

Samradr.pdf
Ikon dokument/fil

Utlåtande

Utlat.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00