Lyckorna båtvarv, LJ 136

Detaljplanen vann laga kraft 4 februari 2010

Den kommersiella varvsverksamheten upphörde i början av 1990-talet. Den aktuella detaljplanen syftar till att medge att marken kan nyttjas både för boende och en lokal hamn samt båtuppläggning för småbåtar.

Förslag på sidor