Restenäs 2 med flera

Planfakta

Projektnamn: Restenäs 2 med flera
Yta: Cirka 1,6 hektar
Diarienummer: 2010/2196
Kommundel: Resteröd

Planinformation

Det aktuella området ligger cirka 4,5 kilometer från Ljungskile. Tillfart sker från Ulvesundsvägen. Detaljplanen syfte är att höja och komplettera byggrätter i befintlig planlagt område. Genom framdragning av kommunalt VA är byggnader av karaktären åretruntboende lämpligt.

Detta har hänt i planarbetet

  • Utställd för granskning under tiden 3 juni – 24 juni 2020
  • Planarbete pågår
  • Planen fick laga kraft 2020-11-12
Flygbild över planområdet

Flygbild över planområdet

Förslag på sidor