Tjöstelsröd 1:35, LJ 145

Detaljplanen vann laga kraft 12 juni 2015

Området ligger i den östra delen av Ljungskile, mellan Tjöstelsröds gård och de senaste byggda villorna vid Poppelvägen.

Sökanden vill riva den gamla ladugården och istället uppföra en tvåvåningsbyggnad som preliminärt är tänkt att inrymma 4 radhuslägenheter. Befintlig parkering flyttas österut.

Mer information

Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

LJ145Genomf.pdf.pdf
Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse

LJ145Samrredo.pdf.pdf
Ikon dokument/fil

Utlåtande

LJ145Utlåt.pdf.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00