Tjöstelsröd 1:35, LJ 145

Detaljplanen vann laga kraft 12 juni 2015

Området ligger i den östra delen av Ljungskile, mellan Tjöstelsröds gård och de senaste byggda villorna vid Poppelvägen.

Sökanden vill riva den gamla ladugården och istället uppföra en tvåvåningsbyggnad som preliminärt är tänkt att inrymma 4 radhuslägenheter. Befintlig parkering flyttas österut.

Förslag på sidor