Skredsviks-Berg 1:51

Detaljplanen syftar till exploatering av för närvarande obebyggd mark genom uppförande av lägenheter i både radhus och mindre flerbostadshus.

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

Beskr.pdf
Ikon dokument/fil

Plankarta

Plankart.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00