Danmark, 1116

Detaljplanen vann laga kraft 11 november 2012

Området är beläget på Bohusgården och syftet med detaljplanen är i huvudsak att pröva lämpligheten av ytterligare parkeringsplatser på mark som enligt gällande plan är allmän plats, park.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00