Fisketången,1119

Detaljplanen vann laga kraft 18 december 2008

Planområdet är beläget vid Nordanvindsvägen i den sydöstra delen av stadsdelen Skogslyckan i Uddevalla.

Planen syftar till att möjligöra uppförandet av ett cirka 8 våningar högt bostadshus.

Förslag på sidor