Fisketången,1119

Detaljplanen vann laga kraft 18 december 2008

Planområdet är beläget vid Nordanvindsvägen i den sydöstra delen av stadsdelen Skogslyckan i Uddevalla.

Planen syftar till att möjligöra uppförandet av ett cirka 8 våningar högt bostadshus.

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

UA1119 Beskr.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

UA1119 Genomf.pdf
Ikon dokument/fil

Plankarta

UA1119 karta.PDF
Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse

UA1119 Samrådsredogörelse.pdf
Ikon dokument/fil

Utlåtande

UA1119 Utlat.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00