Hvitfeldt, 1137

Detaljplanen vann laga kraft 16 oktober 2013

Kvarteret Hvitfeldt 2 och 20 Norra Drottninggatan - Lilla Norrgatan.

Planområdet ligger i den nordvästra delen av Uddevalla.

Planen föreslår att delar av kontorslokalerna får omvandlas till bostäder och kyrkan får bygga till mot gården. Rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser föreslås.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00