Hvitfeldt, 1137

Detaljplanen vann laga kraft 16 oktober 2013

Kvarteret Hvitfeldt 2 och 20 Norra Drottninggatan - Lilla Norrgatan.

Planområdet ligger i den nordvästra delen av Uddevalla.

Planen föreslår att delar av kontorslokalerna får omvandlas till bostäder och kyrkan får bygga till mot gården. Rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser föreslås.

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

UA1137Planbeskr..pdf
Ikon dokument/fil

Utlåtande

UA1137Utlåt.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00