Hvitfeldt, 1137

Detaljplanen vann laga kraft 16 oktober 2013

Kvarteret Hvitfeldt 2 och 20 Norra Drottninggatan - Lilla Norrgatan.

Planområdet ligger i den nordvästra delen av Uddevalla.

Planen föreslår att delar av kontorslokalerna får omvandlas till bostäder och kyrkan får bygga till mot gården. Rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser föreslås.

Förslag på sidor