Norra Drottninggatan med sidogator

Nu byggs Norra Drottninggatan om. Norra delen av gatan, norr om Lagerbergsgatan och tvärgatorna Bartilsgatan och Norrtullsgatan får helt nytt vatten och avlopp och ny gatubeläggning. Västvatten jobbar just nu med utbytet av VA-ledningar och i höst kommer kommunen ta över och lägga om gator och trottoarer.

Norra Drottninggatan ska gestaltas mot en gångfartsgata med breda trottoarer och möjliggöra för uteservering och parkering. I gatorna gräver Västvatten ner nya ledningar för vatten och avlopp och Uddevalla Energi lägger ner fiberkabel.

Vill du följa med i vad som händer?

Västvatten gräver nu

Västvatten arbetar nu med att åtgärda det över 100 år gamla ledningssystemet under gatan, en omfattande VA-sanering. På deras projektsida kan du följa hur arbetet går, och prenumerera på nyheter.

Kommunen börjar med gatubeläggning i höst

Kommunen påbörjar arbetet med beläggning av gator och trottoarer under hösten 2024. Vi kommer regelbundet att lägga upp nyheter här på sidan. Redan nu har du möjlighet att prenumerera på sidan så får du våra utskick från start i höst.

Hantera prenumeration

Norra Drottningatan får bredare trottoarer med lägre kantstenshöjd vilket ökar möjligheterna för uteserveringar sommartid. Andra tider på året kan trottoarerna användas för parkering. Handikapparkering och lastzoner finns inplanerade. Lastzonernas funktion varierar beroende på tid och kan användas som parkering efter arbetstid. Norra Drottninggatan ska fortsatt vara en dubbelriktad gata, men kör-ytan minskas till 5,5 meter bred som medger möten mellan personbilar.

Norra Drottninggatan:

 • Gatan knottläggs
 • Trottoarerna plattläggs med betongplattor för att hålla ned kostnaderna och hålla samman estetiken i området.
 • Ny linhängd belysning. Armaturerna blir motsvarande de som hängts över Norra Drottninggatan genom centrum.
 • Gröna inslag planteras i flyttbara kärl.

Norrtullsgatan:

 • Gatan får samma gestaltning och funktion som Norra Drottninggatan
 • Fortsatt enkelriktad gatumiljö
 • Linhängd belysning

Bartilsgatan:

 • Gatumiljön kvarstår
 • Knottläggning och trottoarytor i enlighet med övrig gestaltning av området.
 • En möjlighet för avfart från Västerlånggatan in på Bartilsgatan skapas för att underlätta transporter in i området.
 • Åtgärder för säker cykelpassage i korsningen Bartilsgatan och Västerlånggatans trottoarer för ökad trafiksäkerhet.
 • Stolpbelysning

Preliminär tidplan

 • Höst 2024: Arbeten med trottoar utmed Norra Drottninggatan.
 • Jul 2024: Uppehåll i arbetet
 • 2025: Arbete med gatubeläggning på Norra Drottninggatan och Norrtullsgatan
 • Vår 2026: Arbete med gatubeläggning Bartilsgatan.

Investeringsvolym: Totalt beräknas de kommunala kostnaderna till drygt 15 miljoner kronor.

Kritiska punkter: Verksamheter och varutransporter kommer att påverkas under byggperioden. Arkeologi och förorenad mark kan försena och fördyra projektet.

Kontakt

Niklas Karlsson, projektledare

+46 522‑69 63 33

niklas.karlsson@uddevalla.se

Samhällsbyggnad

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Anders Löfström, projektledare

+46 522‑69 74 09
anders.lofstrom@uddevalla.se

Samhällsbyggnad

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor