Kulturen i centrum

Kommunen vill låta kulturen få ta mer plats i centrum och fylla Kungsgatan med mer liv och rörelse. Nu planerar vi för "kulturen i centrum" för att möta kulturens behov i Uddevalla.

Med "Kulturen i centrum" vill vi tillgodose kulturens behov och samtidigt skapa en levande stadskärna. Stadsbiblioteket kommer att flytta in i Gallionen och bli en ny mötesplats i centrum, Kulturstråket på Kungsgatan utvecklas och Kulturskolan rustas upp. Först ut är nya Stadsbiblioteket och Kulturstråket.

Nyhet: Så kan kulturen skapa en levande stadskärna>>

Preliminär tidplan

  • 2024: Förstudier och planering
  • 2025: Nytt Stadsbibliotek klart
  • 2026: Kulturstråket och Kulturskolan klara

Projektledare: Anders Emilsson, Pontus Blom

Frågor? Kontakta vårt kontaktcenter

Kulturen i centrum

Kontakt

Pontus Blom, projektledare

+46 522‑69 64 41

pontus.blom@uddevalla.se

Kultur och fritid

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Anders Emilsson, projektledare

+46 522-69 63 41

anders.emilsson@uddevalla.se

Samhällsbyggnad

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor